Světelný paprsek PF 2023

Obraz a poselství pro tento rok:

Přeji si život v pravdě, cítit jí z hloubi svého nitra, naslouchat jí, vyslyšet jí a manifestovat v tomto životě…

Jsem pravdou.

Přeji si mír v hloubi své duše, mír v mé rodině, v širokém lidském společenství, v mé Vlasti i mír na celé Zemi…

Jsem mírem. 

Přeji si úctu ke všemu živému a děkuji živlům i moudrosti, která se dokáže projevit ve všem, co jest…

Jsem úctou.

Přeji si krásu a tvořivost, laskavost a důstojnost pro každého jednoho…

Jsem krásou a tvořivostí, laskavostí a důstojností.

Přeji si svobodu a odpovědnost v jedno protkanou…

Jsem svobodou.

Přeji si být tím, tím, kým skutečně jsem v každém okamžiku...

Jsem celistvou lidskou bytostí v proudu tvořivých sil Života.

Nechť se otevřou srdce a vědomí a Božská jiskra může zářit v každém z nás…

Jsem srdcem, vědomím a zářivou Božskou jiskrou.

Více o projektu Světelného paprsku se dozvíte zde.