O mně

O mně

Porozumět hmotě a prostoru jsem se naučila na fakultě architektury ČVUT v Praze. Během bakalářského programu jsem začala vnímat poslání architekta jako spolutvůrce prostoru, ve kterém všichni žijeme a za který neseme odpovědnost. Během studia jsem získala znalosti v oboru urbanismu, v technických oborech a prohloubila jsem své znalosti ve výtvarném i digitálním vyjádření. Odkaz naší historie a pochopení dějin umění i architektury, mě utvrdilo v tom, že krásné a kvalitní prostředí spoluvytváří celistvou společnost.

Své znalosti, jak vnímat prostor, jsem rozšířila navazujícím studijním oborem Krajinné a zahradní architektury. Začala jsem chápat, že krajina a hmota spolu mohou vytvářet harmonické celky a že se přímo podílí na našem zdraví. Uvědomila jsem si, že krajinné prvky a příroda jsou důležitým tvůrcem prostoru, zdrojem energie a inspirace.

Vědomosti o proudění energie ve hmotě, krajině a prostoru jsem po studiu architektury doplnila o porozumění toků energie v člověku, mezilidských vztazích a společnosti. Ve škole přírodní léčby pod vedením MUDr. Soni Hájkové jsem se mohla skrze kresbu a malbu dotknout svého poslání. Uvědomila jsem si tehdy, že na počátku všech našich rozhodnutí je naše přání, které ovlivňuje naše cesty.

Začala jsem tedy přirozeně vytvářet umění se záměrem a vnášet kvality umění do našich domovů i společenských prostor. Smysl pro detail a cit pro místo mi umožňují navrhovat umělecká díla, části interiérů a interiéry přímo potřebám klientů. Prostor, stejně jako náš život, se skládá z mnoha detailů, které dohromady tvoří celek. Já jsem přesvědčena, že pokud těmto detailům věnujeme pozornost, můžeme měnit naše životy.

Součástí mé cesty je také lektorská praxe. Od roku 2021 pořádám kurzy pro děti i dospělé zaměřené na rozvoj kreativity. Kresba, malba, modelování jsou jedny z nástrojů, u kterých se můžeme radovat, uvolnit a relaxovat.

Spolupráce a propojování kvalit jsou součástí mého života. Vidím smysl v projektech založených na spolupráci, které svým obsahem přesahují jednotlivce. Projekty, kterých jsem součástí si můžete prohlédnout zde.

Marii Pápolovou fascinuje posvátná geometrie jako základní kosmická matrice, prostřednictvím které lze vyjádřit každý motiv. Její transformativní umělecká díla doprovázela již několik Synergických transformačních seminářů a poradních kruhů, stala se hlavním motivem Happeningu Ticho pro mír a také Festivalu Vědomého manželství a partnerství, každoročně zažehávají novoroční Světelný paprsek jakožto poselství Světla od každého ke každému. Některá díla vznikají též na zadání a ukotvení osobního či profesního záměru zadavatele. Je autorkou cyklu “Vědomá proměna” reflektující aktuální dobu, kterou jako společnost i jednotlivci nyní procházíme.

Vzdělání

Poděkování