Seminář 15.10.2022

Uvolnění kreativity v intuitivní tvorbě

Na setkání se dozvíte, co je to intuitivní tvorba a jak se uvolnit a naladit před i při samotné výtvarné práci. Osvojíte si techniky, které pomáhají zklidnit mysl a otevírají tvůrčí potenciál pravé hemisféry. Budeme pracovat především v alfa hladině. Seminář je veden zážitkově a relaxačně. Vyzkoušíte si kresebné techniky podpořené imaginací, hudbou, pohybem i dechem.

Sobotní setkání budou probíhat od 10 do 17 hodin (s pauzou na oběd) v prostorech přírodní stavby opida: Topasová 1836; 251 68 Kamenice – Těptín

Seminář je určen pro ty,

  • kdo chtějí podpořit i rozvinout svou kreativitu
  • kdo chtějí malovat spontánně a s radostí bez omezení
  • kdo chtějí relaxovat a uvolnit mysl pomocí intuitivního kreslení
  • kdo se chtějí naučit jednoduché uvolňovací techniky automatické kresby
  • kdo rádi malují a chtějí malovat s větší lehkostí

S sebou: 

  • progressa nebo pastelky
  • akvarelové nebo vodové barvy
  • černý fix s úzkým hrotem a se středním hrotem (fix, který se nerozmaže po kontaktu s vodou)
  •  další pomůcky (štětce, kelímek na vodu…)

Seminářem provází Ing.arch. Marie Pápolová