Malba obrazu pro děti

Aktuální termíny:

5.5.2024

 • Děti od 3-6 let s doprovodem malují dopoledne v čase od 9 do 12 hodin
 • Děti od 7-15 let malují odpoledne v čase od 13 do 16 hodin

Adresa: ZŠ Amos, Pražská 1000, 252 44 Psáry-Dolní Jirčany

Workshop pro děti od 3 do 6 let

 • kreativně strávený čas dítka s rodičem
 • techniky malování, které zvládne každý
 • rozvoj jemné motoriky
 • prostor pro tvorbu i hru
 • malá skupinka od 6 do 10 dětí
 • odnesete si obrázek na malířském plátně

Kurz je cíleně navržen pro děti s doprovodem. Počítá se s tím, že rodič dítku pomáhá: domluví se na tom, co budou malovat; vyberou barvy; společně je umístí na paletu… Někdy se na kurzu stane, že dítko obrázek začne a pak ho dokončují společně s rodičem, nebo dítko obraz začne a nechá rodiče, aby ho dokončil. Akrylová barva musí v průběhu tvorby několikrát zaschnout a to automaticky vytváří prostor pro pauzy, kdy děti změní činnost. Ve věkovém rozpětí 3 až 6 let se v kurzu počítá s tím, že děti budou od malby odbíhat a zase se k ní vracet. To se děje v průběhu kurzu nahodile, protože každý účastník má své tempo práce. Proto mám s sebou vždy i pastelky, papíry, omalovánky a stavebnici Hubelino na hraní. Cílem kurzu je kreativně strávený čas spíše než výsledek malování. Samotná malba obrázku je vedena tak, aby ji zvládlo i malé dítko. Počítá se s tím, že jemná motorika dětí se teprve vyvíjí. Dětem nabízím možnost malovat jak štětcem, tak pomocí techniky otisků a využívám při tvorbě také tiskové šablony. Takže výsledek bývá velmi hezký. Téma obrázku nechávám na každém dítěti, mám ale připravené téma, kterým se mohou děti inspirovat. Malbu i techniky názorně ukazuji. Skupinka dětí, které dělají stejnou činnost, podporuje dítko v držení pozornosti.

Malujeme dopoledne v čase od 9 do 12 hodin na malířské plátno o velikosti 30x25cm.

Cena za jednoho účastníka s doprovodem je 750,- Kč. Cena zahrnuje veškeré pomůcky pro malbu.

Přihlásit se můžete na neformalko@psary.cz nebo na umeni@zivotvorba.cz

Kurzem provází malířka a grafička Ing.arch. Marie Pápolová.
Workshop se pořádá ve spolupráci s Neformálkem, obcí Psáry a ZŠ Amos.

Workshop pro děti od 7 do 15 let

 • kreativně strávený čas a pohodová atmosféra
 • ukázka základních i pokročilejších technik malby
 • k dispozici klasické i efektové akrylové barvy a různé typy malířských štětců
 • velké množství předloh pro malbu
 • prostor individuální výtvarné vyjádření
 • malá skupinka od 6 do 12 dětí
 • odnesete si obrázek na malířském plátně

Zveme mladší i starší umělce na zážitkový workshop, ze kterého si každý odnese vlastnoručně namalovaný akrylový obraz. Vybrat si děti mohou z široké nabídky tematicky odlišných předloh nebo si během tří hodin namalovat dílo podle své fantazie. Mladším dětem pomohu s výběrem vhodného tématu. Vysvětlím a názorně ukážu práci s klasickými i netradičními typy štětců. Na kurzu jsou k dispozici malířské šablony a další pomůcky pro práci s akrylovou barvou. Pracujeme v malé skupině. Každý účastník pracuje svým tempem. V případě, že je účastník s dílem hotový dříve, má možnost dalšího malování tužkou nebo pastelkou na papír. Kurz je vhodný pro začátečníky i pokročilé umělce.

Cílem každého semináře je tvořivé a svobodné výtvarné vyjádření, rozvoj kreativity a podpora fantazie. Každý workshop je veden relaxačně s důrazem na prožitek. Spíše než o výsledek jde o dobrý pocit z malování.

Malujeme po obědě v čase od 13 do 15 hodin na malířské plátno o velikosti 30x25cm.

Cena za jednoho účastníka s doprovodem je 790,- Kč. Cena zahrnuje veškeré pomůcky pro malbu.

Přihlásit se můžete na neformalko@psary.cz nebo na umeni@zivotvorba.cz

Kurzem provází malířka a grafička Ing.arch. Marie Pápolová.
Workshop se pořádá ve spolupráci s Neformálkem, obcí Psáry a ZŠ Amos.

Již proběhlé workshopy: