ArteHry

Prožitkový výtvarný workshop pro děti základních škol nebo domškoláckých skupin je zaměřen na rozvoj kreativity, emoční inteligence a spolupráce. Pomocí výtvarných technik mohou děti rozvíjet své vlastní nadání i kooperaci ve skupině.

Workshop trvá s přestávkami 3,5 hodiny, zpravidla celé dopoledne. Je rozdělen do několika tvořivých bloků. Úvod je věnován uvolnění těla zábavnou formou pomocí jednoduchých cviků. V dalších částech pracuje nejprve každý sám, poté tvoříme v malých skupinkách a nakonec celý kolektiv dohromady.

Důraz je kladen na proces tvorby, relaxaci, hru a experiment s výtvarnými technikami a barvami. Práce probíhá jak individuálně, tak ve skupině. Workshop podporuje a respektuje individuální, spontánní projev. Společné tvoření rozvíjí komunikaci, posiluje vzájemné vztahy a důvěru. V každém výtvarném bloku je podporována individuální role a jedinečnost každého účastníka. Program je koncipován tak, aby rozvíjel jak jemnou tak hrubou motoriku. Důraz je kladen na prožitek při tvorbě spíše než na výsledek.

Během dopoledne ztvárníme několik uměleckých projektů, ve kterých mají děti možnost rozvinout jak práci individuální, společnou a i její kombinace. Workshop vede k podpoře vzájemné spolupráce a stmelování kolektivu.

Pro pedagogy a průvodce

Pro třídní učitele, průvodce, asistenty je workshop možností nahlédnout kolektiv dětí z odstupu v roli pozorovatele ale i aktivního účastníka jednotlivých částí. Umožňuje vhled do dynamiky třídní skupiny v různých situacích i darů a emoční inteligence jednotlivých dětí.

Cena a pomůcky

Veškeré pomůcky pro workshop jsou zahrnuty v ceně. Pro každý workshop jsou připraveny originální ručně kreslené propriety. Cena kurzu se odvíjí podle počtu dětí:

  • 10 až 16 účastníků …. 460,- Kč za osobu
  • 17 až 26 účastníků …. 270,- Kč za osobu
  • 27 až 35 účastníků …. 190,- Kč za osobu

Praktické informace

Barvy používané na kurzu lze vyprat. Protože barvou pracujeme netradičním způsobem, je proto dobré, když mají děti oděv, který se může ušpinit. Ideální je staré tričko nebo zástěra.

Workshop je nutné objednat minimálně 3 týdny dopředu a to telefonicky 605 137 174 nebo emailem umeni@zivotvorba.cz