Cena obrazů živoTvorby

Cena obrazu je složena ze tří částí.

Nákladová cena:

První část zahrnuje náklady spojené se vznikem díla – materiál (plátno, barvy …) a čas, po který byl produkt tvořen.

Přidaná hodnota:

Druhou částí je přidaná hodnota díla. Je to vše mezi nebem a zemí. Je to energie, se kterou tvůrčí proud skrze mne protéká. Je to vědomí – přítomné a ukotvené v barvách, geometrii i harmonii. Je to zachycený tvůrčí impuls, idea, myšlenka, záměr zhmotněný v obrazu.

Přidaná hodnota díla bývá zpravidla stejná jako nákladová cena.

Pro lepší orientaci bývá druhá část vyjádřena Doporučenou cenou (=nákladová cena+přidaná hodnota díla).

Hodnota pro vás:

Třetí částí je energie, kterou na vás produkt vyzařuje a kterou se Vás dotýká. Je to emoce. Je to harmonie, kterou do prostoru přináší. Je to záměr v něm ukotvený, s vámi rezonující a váš život podporující. Je to léčivé vyzařování a přínos právě pro vás. S důvěrou nechávám výši přidané hodnoty na Vás.

Každé dílo živoTvorby je nositelem svého záměru i otiskem autorova vědomí, podléhá autorským právům. Chcete-li záměr šířit dál, prosím, dejte o tom autorovi vědět.

S pokorou a úctou děkuji za vyvážení hodnot přijímání a dávání. Děkuji za otevřenost a spolupráci při tvorbě hodnoty produktu.