Vědomé dary

Tvůrčí potenciál se zhmotňuje ve vědomé dary, které sama nebo ve spolupráci s mými přáteli, klienty i rodinou vytvářím. Na této stránce bych postupně chtěla uvést konkrétní vědomé dary, které jsem spoluvytvářela.

O vědomých darech

Vědomý dar na rozdíl od běžného daru nese kvalitu nápadu a záměru. Při jeho tvorbě se propojují kvality všech, kteří se na vytvoření daru jakkoli podílí. Vědomý dar v sobě nese poselství a přidanou hodnotu, která přesahuje hmotné ztvárnění.

Pro vědomý dar je důležitý vztah. Vztah k sobě. Vztah matky, která chce předat poselství své dceři na její cestě. Vztah otce, který předává sílu svému synu. Vztah muže a ženy v partnerství. Vztahy předků a potomků. Vztah k Zemi, Vesmíru, živlům…

Podstatou vědomého daru je ukotvení a předání nehmotné kvality, která se skrze hmotu projevuje. Tato kvalita může být projevena skrze konkrétní symboliku, geometrii, barevnost …