Světelný paprsek – výzva

Obraz pro Světelný paprsek PF 2022

Milí přátelé,

již po šesté v řadě se i letos můžete připojit k naší tvůrčí činnosti a v synergické spolupráci s námi stvořit „Světelný paprsek – PF 2022“.

Obraz je možné zavěsit svisle nebo vodorovné. Geometrie květů zobrazuje vznik-vrchol-zánik. Koloběh.

Zvýrazněná je i středová linie jako pomyslná osa, propojení. Použita je i nová technika s novou barvou – kovově lesklou.

Společný obraz, jako energetický zářič, bude svítit na našich stránkách i v prostoru.

V obraze jsou zaneseny podněty: vytváření vlastní reality, radost ze života, tvůrčí proud, přijmutí principu zrodu i konce, zklidnění, vnitřní svoboda, princip žít a nechat žít, proud něco umírá – nové se rodí…, stvoření robustní opory vyvěrající z nás samých prostřednictvím našeho pevného spojení s vyšším řádem, oslava života, klíč – zaseješ-li, sklidíš plody, osvojení si nových principů (nových nástrojů), posvátnost života, vděčnost, pokora, cykly (vesmírné, přírodní, životní…), klid a mír…

Obrazy Světelných paprsků je možné si zakoupit nebo na půl roku zapůjčit.

Vaše poselství posílejte do 31.prosince 2021 na email lucka@spolunaceste.cz .

Konečnou podobu Světelného paprsku slavnostně odhalíme následně.

Těšíme se na spolutvoření a přejeme vám klidný a laskavý proud v rozbouřeném světě.

Nechť skrz nás prostupuje světlo….

S láskou

Katka, Maruška, Lucka

Projekty Světelného paprsku z minulých let si můžete prohlédnout zde.