Relaxační výtvarka v Chaloupce

  • 1x týdně v úterý od 13:30 až 15:00 v prostorech Chaloupky u Hamerského rybníka
  • pro děti od 1. do 6.třídy
  • práce v malé skupině: kapacita 7 až 12 dětí
  • první lekce v úterý 3.10.2023
  • kde: Chaloupka nad Hamerským rybníkemulice K Čističce, Kamenice 25168; Lesní klub Děti v lese
  • lektorka: Ing.arch Marie Pápolová – malířka, grafička, lektorka kurzů pro dospělé i děti zaměřené na prožitkovou tvorbu
  • cena 2900,- Kč za pololetí – cena za 14 lekcí včetně výtvarného materiálu

Kreativita/ Prožitek/ Individuální práce a společné výtvarné projekty/ Relaxace/ Spolupráce/ Příroda

Přijměte pozvání na prožitkový výtvarný kroužek pro děti. Během každé lekce vznikne unikátní výtvarné dílo, společný obraz, mandala. Děti si mohou vyzkoušet, jaké to je tvořit samostatně a zároveň se podílet na společném projektu i domluvě. Při tvorbě si vyzkoušíme různé výtvarné prostředky, různé techniky a postupy. Kroužek je zaměřen na prožitek spíše než na výsledek. Během kurzu děti rozvíjí svou fantazii, emoční inteligenci, hrubou i jemnou motoriku, práci v týmu.

Výtvarné prostředky: tužka, tuš, fix, vodovka, olejový pastel, suchý pastel, progesso, tempera, prstová barva, křída, přírodniny

Společné dílo bude první týden vystaveno v Chaloupce, aby si ho mohli prodlédnout rodiče, kamarádi i kolemjdoucí. V rámci kroužku se mohou děti rozhodnout, jak se společným projektem dále naložit.

Kurz probíhá ve spolupráci s lesním klubem Děti v lese a ZŠ Kamenice. Děti lektor vyzvedává ze školní družiny v ZŠ Kamenici a po skončení kroužku, budou děti lektorem předány zpět do družiny.

Přihlásit se můžete emailem na papolova@justarch.cz.