Keramické kroužky pro děti v Psárech

Srdečně zvu na odpočinkový keramicko-řemeslný kroužek. Začínáme 1.2.2024.

Přihlásit se na kroužek můžete zde.