Esence Synergické Spolupráce – vyznání Bytosti – Člověka 22.12.2017

(Vzniklo na vlně energie obřadu „Synergického léčení Spolupráce“ konaného 28. 11. 2017)

Od zrození vstupuji do různých vazeb a propojení. Je to má přirozenost, aspekt mé lidskosti. Jsem tu sám za sebe a zároveň součástí rodiny, rodů, kolektivů, národa, vyšších celků, Země. Všude tam předu své nitky, tkám své sítě. Tvořím různé formy spolupráce. Pomocí těchto vazeb poznávám sám sebe, znovu objevuji zapomenuté moudrosti, posouvám svá poznání. V těchto spojeních užívám citu, rozumu, vnitřní vedení, intuice i srdce. Má duše se probouzí. Záleží pouze na mně, čím si dovolím být veden, co směruje mé kroky kupředu. Kráčím životem jak spanilý rytíř či spanilá kněžna. Rozvíjím své sítě z čiré lásky a radosti k samotnému tvůrčímu procesu.

Zahrnuji každou interakci čistým záměrem, pro dobro mé, druhých i celku. Respektuji jedinečnost každého vstupujícího i vystupujícího, s pokorou přijímám omezenost vlastního vidění světa, vlastní pravdy. Dovoluji si uzřít své silné i slabé stránky. Plně, s radostí a odvahou, přijímám svá práva i odpovědnost. Vydávám ze sebe hojnost mé jedinečné esence a odevzdávám je do Společného Díla.

A proto se obracím i k Tobě, a k Tobě také,

přidej se ke mně a společně zpívejme:

Ctíme, respektujeme, důvěřujeme, podporujeme, spolupracujeme, harmonizujeme. Vyzařujeme čisté záměry, svobodu, respekt k sobě navzájem i k celku. Každá forma spolupráce, která se rodí a proudí, je projevem naší lidskosti, otvírající lásku, klid a mír v duších náš všech. Společnými silami jsme tvůrci rovnováhy.

Nechť se Květ života, nesoucí Esenci Synergické Spolupráce, otiskne do srdcí i vědomí nás všech. Nechť jsou naše cesty Spolupráce požehnány.

S láskou a hlubokým díkem

Já Člověk

www.centrumprirodnilecby.cz

www.spolunaceste.cz

Autorka kresby: Marie Pápolová www.energetickakresba.cz