Cena obrazů živoTvorby

Cena obrazu je složena ze tří částí.

Nákladová cena:

První část zahrnuje náklady spojené se vznikem díla – materiál (plátno, barvy …) a čas, po který byl produkt tvořen.

Přidaná hodnota:

Druhou částí je přidaná hodnota díla. Je to zachycený tvůrčí impuls, idea, myšlenka, záměr zhmotněný v obrazu. Přidaná hodnota díla bývá zpravidla stejná jako nákladová cena.

Hodnota pro vás:

Třetí část vyjadřuje specifické působení díla na Vás a může být vyjádřena formou daru na rámec Doporučené ceny díla.

Každé dílo je nositelem svého záměru, otiskem autorova vědomí a podléhá autorským právům.