Vědomé dary

Tvůrčí potenciál se zhmotňuje ve vědomé dary, které sama nebo ve spolupráci s mými přáteli, klienty i rodinou vytvářím. Na této stránce bych postupně chtěla uvést konkrétní vědomé dary, které jsem spoluvytvářela.

O vědomých darech

Vědomý dar na rozdíl od běžného daru nese kvalitu nápadu a záměru. Při jeho tvorbě se propojují kvality všech, kteří se na vytvoření daru jakkoli podílí. Vědomý dar v sobě nese poselství a přidanou hodnotu, která přesahuje hmotné ztvárnění.

Pro vědomý dar je důležitý vztah. Vztah matky, která chce předat poselství své dceři na její cestě. Vztah otce, který předává sílu svému synu. Vztah muže a ženy v partnerství. Vztahy předků a potomků. Vztah k Zemi, Vesmíru, živlům…

Podstatou vědomého daru je ukotvení a předání nehmotné kvality, která se skrze hmotu projevuje. Tato kvalita může být projevena skrze konkrétní symboliku, geometrii, barevnost …