Semináře

Přijměte pozvání na tematicky zaměřené workshopy intuitivní kresby a malby. Během tvůrčích setkání si osvojíte možnosti uvolnění při tvorbě, vyzkoušíte si různé kombinace i techniky výtvarného vyjádření a namalujete vlastní obraz.

Cílem každého semináře je tvořivé a svobodné výtvarné vyjádření, rozvoj intuice a uvolnění.

Každý workshop je veden prakticky s důrazem na prožitek. Je určen pro každého, kdo chce kreslit a malovat s větší volností a radostí. Spíše než na výsledek je kladen důraz na samotný proces tvorby. Je vhodný i pro začátečníky nebo pro ty, kdo si mysli, že malovat neumí.

Těším se na společnou tvorbu.