Publikace “Zastav se na chvíli a proměňuj se”

Vědomá proměna

Vnášíme inspiraci do dnešní doby a povzbuzujeme odvahu k uvolnění již přežitých dogmat a ukotvení novodobých záměrů.

Staré vědomí skrze současné dění i každého z nás zaniká, uctěme společně poznání, které nám přineslo a nechme zrodit v sobě i ve společnosti nové a vědomé kvality života.

Každý autorský obraz Vám pomůže ukotvit tyto kvality do Vašeho osobního života. Navnímejte pro sebe aktuální rezonanci a vstřebávejte podporu.

Inspirativní listy

Soubor obsahuje reprodukce obrazů, s jejichž originály se můžete setkat na synergických putovních výstavách Životvorby. Název každého díla charakterizuje záměr, se kterým byl obraz tvořen, a verše či afirmace Vás provázejí procesem uvědomění a vstřebání tématu.

Tyto archy můžete tedy využít jako průvodce na své jedinečné Cestě dnešními časy. Pomohou Vám vnést příslušné téma do vašeho vědomí, pobýt s ním, vstřebat jej do hloubky a možná i proměnit své životní postoje tak, aby proud Vašeho života volně plynul.

12 reprodukcí lze použít jako variabilní kalendář, který lze sestavit tak, aby podporoval váš konkrétní životní příběh.

Každý arch je příjemným meditačním objektem, se kterým Vaše nitro začne brzy interagovat.

Oblíbenou reprodukci můžete i zarámovat a nechat déle působit ve svém vnitřním i vnějším prostoru.

Díla mohou působit i odděleně, čímž získáváte 12 krásných dárků pro své spřízněné bytosti.

Do archu Světelný paprsek můžete sami tvořivě doplnit přání či požehnání nejen sami sobě, ale i svým blízkým.

Cena za jeden soubor je 350,- Kč.

Originály obrazů různých formátů jsou k zakoupení na prodejních výstavách nebo u autorky Marie Pápolové.

Dílo vzniklo v synergické spolupráci Marie Pápolové a Soni Hájkové.

Přejeme vám mnoho dalších hravých nápadů s těmito archy a především odvahu “zastavit se a proměňovat se”