Portfolio služeb

Portfolio:

Tvorba obrazů

Celostní tvorba grafické identity,
vizitky, webové prezentace

Dyzajn a realizace prostoru i ve
spolupráci s Vámi.

Synergická umělecká spolupráce

Uspořádání výstavy případně
zapůjčení obrazů

Tvorba vědomých darů

Konzultace záměru