Poděkování

Velké díky a vděčnost patří mému muži Tomovi, jeho pečující a laskavé srdce vytváří harmonii a klid. Děkuji synům Toníkovi (nar.2014) a Vítkovi (nar.2017), že jsou součástí mého života a jsou pro mne zrcadlem, přítomností a Láskou.

Děkuji celé své rodině za podmínky, které pomohly rozvíjet mé kvality a dovedly mě až do tohoto bodu.

Děkuji svým přátelům, kteří dělají můj život pestrý a bohatý.

Děkuji všem kolegům za spolupráci, díky které můžeme vytvářet projekty s přesahem.

Děkuji svým klientů za důvěru i za to, že přináší do mého života stále nové podněty a výzvy k tvorbě.

Všem setkáním, která utváří můj svět.

Děkuji i sobě za to, že jsem našla odvahu hledat a jít cestou mého srdce a poslání.