Modlitba uzdravení březen 2020

Ve spolupráci s Katkou Špačkovou z projektu Spolu na cestě vznikla modlitba uzdravení.

Modlitba

Všemohoucí Bože, Nejvyšší Světlo, z kterého vše jest, v pokoře se k Tobě obracíme s prosbou o pomoc v této těžké době, která zasáhla každého z nás, naší vlast, lidstvo na planetě Zemi.

Vroucně Tě prosíme, vyšli k nám své léčivé světlo, které uzdraví nás i prostor, ve kterém žijeme a zároveň otevře naše srdce a vědomí, abychom pochopili pravý význam této těžkosti a využili jej k proměně a nastolení harmonie v souladu s Vesmírným řádem.

Dej nám prosím sílu spojit se, upustit od rozbrojů, chopit se vlastní odpovědnosti a schopností, uvidět zbytnosti, kterých jsme se dopouštěli.

Pomoc nám prosím navrátit se k naší podstatě, lidskosti, jednoduchosti, obyčejnosti, smyslu života, ke kořenům tak, aby naše těla byla chrámy naší duše, aby naše duše realizovaly své pravé životní cesty a Duch prostupoval vším, co konáno jest. Nechť se vědomě manifestuje Božská trojnost v každém z nás.

Dej prosím dostatek síly a podpory všem, kteří v nasazení pomáhají druhým, utěš nás a pomoc nám, aby nás neovládal strach a panika. Pomoc nám projít touto krizí skrz pochopení, posílení a uzdravení ke spojení v srdcích v souladu s Boží vůlí.

Nechť každý z nás, náš národ, naše země využije tuto příležitost k proměně a obrodě.

Děj se vůle Boží.
Děkujeme.