Ing.arch. Marie Pápolová

Ing.arch. Marie Pápolová

Vzdělání

Skrze tvorbu manifestuji sebe. Studuji vliv intuitivní a automatické tvorby. Prostřednictvím barev ukotvuji záměr do obrazů, grafiky, prostoru i spolupráce. Při práci procházím různými výtvarnými prostředky a technikami.

Poděkování