Kurzy

Kurz intuitivní kresby

Do konce ledna 2023 je možné se přihlásit na druhé pololetí kurzu.

Přijměte pozvání na kurz intuitivní kresby ve školním roce 2022/2023. Cílem každého setkání je uvolnění kreativity pomocí technik automatické, intuitivní kresby a malby. Kurz je určen pro všechny, kteří mají chuť malovat spontánně a s radostí bez hodnocení.

Každá lekce je rozdělena do částí. V první části se uvolníme a naladíme na tvorbu. Druhá část je věnována individuální tvorbě pomocí technik automatické kresby. Třetí část je skupinová integrační. Důraz je věnován na samotný proces tvorby v přítomnosti než na jeho výsledek.

Setkání jsou vedena především v alfa hladině, která napomáhá k regeneraci sil a uvolnění organismu. Postupně si v kurzu vyzkoušíme několik kresebných metod vedoucích k sebepoznání a otevření vlastní kreativity.

Kurz je vhodný i pro začátečníky bez výtvarné zkušenosti nebo nadání. Spíše než o výtvarnou hodnotu jde o osobní prožitek z tvorby.

Jaké obrazy na kurzu vznikají si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

Termíny v prvním pololetí: 9.9.2022; 30.9.2022; 21.10.2022; 11.11.2022; 2.12.2022; 6.1.2023; 27.1.2023

Termíny ve druhém pololetí: 17.2.2023; 10.3.2023; 31.3.2023; 21.4.2023; 12.5.2023; 2.6.2023; 23.6.2023

Náhradní termíny pro školní rok 2022/2023 proběhnou 28.4.2023 a 9.6.2023

Slavnostní zakončení kurzu s vernisáží pro veřejnost proběhne 24.6.2023. Místo a čas budou upřesněny.

Kurz je rozdělen na dvě pololetí, v každém je naplánováno sedm setkání. Kurz probíhá vždy v pátek večer od 18 do 21 hodin v prostorech přírodní stavby opida, Topasová 1836; 251 68 Kamenice – Těptín. Cena za jedno pololetí je 2520,- Kč (360,- Kč za setkání). V rámci kurzu je možné si jednu lekci nahradit v dalším pololetí. Do kurzu je možné se přidat v pololetí i v průběhu roku, nebojte se zeptat na podrobnosti.

Pokud si nejste jistí, zda je pro Vás kurz vhodný nebo preferujete méně častá setkání, je možné si zakoupit jednorázový vstup za 490,- Kč. Je nutné svou účast nahlásit předem.

S sebou:

  • progressa nebo pastelky
  • vodové nebo akvarelové barvy
  • černý fix s úzkým hrotem a se středním hrotem, který se nerozmaže po kontaktu s vodou např. lihový fix
  • další pomůcky (štětce, kelímek na vodu, strouhátko…)

Papíry budou na každé lekci k dispozici: kreslící karton formátu A4 a A3.

Své místo v kurzu si můžete rezervovat e-mailem (papolova@justarch.cz) nebo telefonicky (605 137 174). Účastník je závazně přihlášen po zaplacení 50% zálohy na bankovní účet fio banky: 2602033570/2010.

Těším se na společnou tvorbu!