Ceník

Obrazy … od 2 100,- Kč

Kurzy a workshopy pro veřejnost

Architektura … cena se odvíjí od velikosti zakázky

  • zpracování architektonické studie interiéru nebo části interiéru 
  • zpracování architektonické studie zahrady – zahradní architektura
  • konzultace architektonického návrhu … 1000,- Kč za hodinu (obvykle trvá dvě hodiny)

Grafika … od 3 000,-Kč 

  • umělecký návrh webových stránek, prezentace produktu … od 10 000,-Kč (grafická identita projektu)
  • umělecký návrh loga … od 4 000,-Kč (Cena zahrnuje: definování zakázky pomocí dotazníku vizuální identity; vytvoření konceptu minimálně ve dvou návrzích; zpracování finálního návrhu)
  • umělecký návrh pozvánky, vizitky, banneru … od 3 000,-Kč (Cena zahrnuje: definování zakázky pomocí dotazníku vizuální identity; vytvoření konceptu minimálně ve dvou návrzích; zpracování finálního návrhu)
  • grafické úpravy … cena za jednu hodinu práce … 500,-Kč

Uspořádání výstavy, zapůjčení obrazů do veřejných prostor

  • cena dle dohody nebo vyrovnání v rámci spolupráce