Umění

Umění je možné vidět kdekoli v přírodě, neb příroda sama o sobě vytváří dokonalá díla. Pohlédneme-li směrem k Zemi, uvidíme fascinující krajinné struktury. Pohlédneme-li vzhůru na planetární systém, otvíráme se nebeskému řádu, který vytváří dokonalé obrazce. My všichni jsem těchto dějů součástí.

Prohlédněte si

Poslání

"Kéž všechny bytosti kráčí životem s vědomím své esence."

Životní poslání je volání vnitřního hlasu, který pokud následuji, je zdrojem vnitřní síly a naplnění. Kráčím-li v souladu se svými kvalitami, svou esencí, pak manifestuji sebe způsobem, který je jedinečný. Mým nástrojem je tvorba, která se odráží v umění, architektuře i grafice, v nahlížení detailu i odstupu, v propojení.

Prohlédněte si